Sporo z kasyn zostanie nielegalne w aspekcie prawa polskiego, jednak?e wed?ug prawem w europie mo?esz bez k?opotów z nich u?ytkowa?. Odpowiedzi? na blokad? jest VPN w postaci programu czy te? rozszerzenia do przegl?darki internetowej. Dobry program VPN pozwoli Ci w ukrycie swojego adresu zamieszkamia IP...