Inte bara när det gäller halvfärdiga spel, utan även spel som slentrianmässigt släpps varje år. Hur kan det sälja så varenda år när nyheterna är minimala. Det enda är egentligen en uppdatering av spelarnas rating. Allt går ut på att sälja så mycket det bara...